PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ

  • ŠKOLNÍ ZRALOST ve středu 22.3.2017. od 15:30
  • GRAFOMOTORIKA, PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST  - 3.5.2017- praktické ukázky i s dětmi
  • PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST  - 17.5.2017 - praktické ukázky i s dětmi
 

 

Poděkování za vystoupení dětem a paním učitelkám z 1.A

 

 ///////   Vážená paní ředitelko,

děkujeme za vystoupení vašich dětiček. Děti předvedly několik písniček a básniček ,na klavír je doprovázela pí.učitelka Kamilka. Na závěr dostali babičky a dědečkové dárky od dětí, které samy vyrobily a za odměnu dostaly sladkost.

 

Děkujeme a přejeme vám všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho spokojenosti  a zdravíčka v novém roce.    

 

 Komárová Růžena  //////

Vystoupení v pečovatelském domě

Velké poděkování patří společnosti Lidl Česká republika v.o.s

Nově otevřená prodejna Lidl podpořila naši mateřskou školu finanční
částkou 124 200,-Kč
 
DĚKUJEME  :)
 

Scházení a rozcházení dětí ve školním roce 2016/2017

 

Děti ze všech tříd se v letošním školním roce 2015/2016 budou

 scházet                  od 6h - do 6.55h na třídě Myšek 2.A

rozcházet                od 15.30h také na třídě Myšek 2.A

 

Případné změny budou včas oznámeny na nástěnkách u tříd.

 

Od 1.10.2016 bude v 8.00h vchod z ulice Růžová uzamčen vždy do 12.00h.

 

Slavnostní otevření hřiště v MŠ Růžová v Mostě

 

Ve středu 13.4.2016 bylo slavnostně otevřeno multifunkční hřiště v Mateřské škole Růžová. Slavnostní sportovní odpoledne zahájila p. ředitelka, krátkým proslovem a po té p. učitelky přestřihly slavnostně pásku, která dětem nové hřiště otevřela. Povrch si nejprve vyzkoušely malí tanečníci z THKH, kteří předvedly taneční vystoupení“ Šmoulové“ a pak už hřiště patřilo dětem a všem, kteří si společně s dětmi přišli zasporovat  a zasoutěžit.

Venkovní prostory mateřské školy, jsou přizpůsobeny tak, aby dětem sloužily a podporovaly jejich přirozenou pohybovou aktivitu a umožnily dětem všestranný pohybový rozvoj.

Povrch starého hřiště již nevyhovoval bezpečnostním podmínkám, proto byla nutná jeho rekonstrukce, což se povedlo. Nový povrch a grafika hřiště je provedena z celoprobarveného granulátu, hřiště je víceúčelové a je ho možno využívat celoročně.

Hřiště přivítali nejen rodiče, paní učitelky, ale hlavně děti, které si budou moci svou nashromážděnou energii uvolnit venku v bezpečném prostředí MŠ. ( fotky ve fotogalerii)

 

NAŠE MŠ byla ÚSPĚŠNÁ V PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI v roce 2015

Naše mateřská škola byla úspěšná v podání žádosti o dotaci MŠMT z rozvojového programu na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015. Projekt nazvaný „Bim – bam zvoneček, mluví každý chlapeček, Bim – bam rolničky mluví všechny holčičky“ byl  realizován v roce 2015 v naší MŠ. Logopedická prevence v naší MŠ pokračuje i nadále.

____________________________________________________________