Upozornění pro rodiče dětí ze třídy 1.B (Motýlci) a 2.A (Myšky)

Třídy 1.B a 2.A budou již od 26.6.2017 uzavřeny z provozních důvodů (pokládka lina a koberců v celém prostoru tříd a šaten- třídy se musí kompletně vystěhovat).

Děti budou rozděleny do ostatních tříd.

Děkujeme za pochopení.

 

Poděkování ,

                dne 6.4.2017 nás opět navštívily děti z Mateřské školy , ul.Růžová , ze třídy " Motýlků" s paní učitelkou M. Drahorádovou, které měly pro naše obyvatele připravenou Velikonoční besídku.Vystoupení dětí bylo složeno z velikonočních básniček i tanečků , které všechny velmi dojalo.Děti byly moc šikovné , rozdaly babičkám krásné zajíčky , které samy vyrobily a za odměnu od nás dostaly velikonoční balíčky a také paní učitelka byla obdarována plnou taškou plastových víček.

Také za ně pěkně poděkovala.Jsme vždy moc rádi , když nás děti s paní učitelkama navštíví , těšíme se na další spolupráci.

                                                                                                                                                Komárová    Růžena

                                                                                                                                                       peč.dům bl.566

 

 

 

Velké poděkování patří společnosti Lidl Česká republika v.o.s

Nově otevřená prodejna Lidl podpořila naši mateřskou školu finanční
částkou 124 200,-Kč
 
DĚKUJEME  :)
 

Scházení a rozcházení dětí ve školním roce 2016/2017

 

Děti ze všech tříd se v letošním školním roce 2015/2016 budou

 scházet                  od 6h - do 6.55h na třídě Myšek 2.A

rozcházet                od 15.30h také na třídě Myšek 2.A

 

Případné změny budou včas oznámeny na nástěnkách u tříd.

 

Od 1.10.2016 bude v 8.00h vchod z ulice Růžová uzamčen vždy do 12.00h.

 

Slavnostní otevření hřiště v MŠ Růžová v Mostě

 

Ve středu 13.4.2016 bylo slavnostně otevřeno multifunkční hřiště v Mateřské škole Růžová. Slavnostní sportovní odpoledne zahájila p. ředitelka, krátkým proslovem a po té p. učitelky přestřihly slavnostně pásku, která dětem nové hřiště otevřela. Povrch si nejprve vyzkoušely malí tanečníci z THKH, kteří předvedly taneční vystoupení“ Šmoulové“ a pak už hřiště patřilo dětem a všem, kteří si společně s dětmi přišli zasporovat  a zasoutěžit.

Venkovní prostory mateřské školy, jsou přizpůsobeny tak, aby dětem sloužily a podporovaly jejich přirozenou pohybovou aktivitu a umožnily dětem všestranný pohybový rozvoj.

Povrch starého hřiště již nevyhovoval bezpečnostním podmínkám, proto byla nutná jeho rekonstrukce, což se povedlo. Nový povrch a grafika hřiště je provedena z celoprobarveného granulátu, hřiště je víceúčelové a je ho možno využívat celoročně.

Hřiště přivítali nejen rodiče, paní učitelky, ale hlavně děti, které si budou moci svou nashromážděnou energii uvolnit venku v bezpečném prostředí MŠ. ( fotky ve fotogalerii)

 

____________________________________________________________