ZÁPIS DĚTÍ do mateřských škol na školní rok 2016/2017

se uskutečnil ve dnech

19. dubna  a  20. dubna 2016

 

Výsledky záp isu :

Seznam přijatých dětí na školní rok 2016/2017

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na MŠ , Most Růžová 1427, příspěvkové organizaci

Mateřská škola,  Most, Růžová 1427, příspěvková organizace,  prostřednictvím  ředitelky této školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a § 183 odst. 2, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017 níže uvedeným uchazečům, kterým byly přiděleny následující registrační čísla.

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání,  za oznámená.

 

Seznam zveřejněn  3.5.2016

 

 

 

KÓD MŠ

ČÍSLO

VYŘÍZENÍ

1

MSR

1

Přijat/a

2

MSR

2

Přijat/a

3

MSR

3

Přijat/a

4

MSR

4

Přijat/a

5

MSR

5

Přijat/a

6

MSR

6

Přijat/a

7

MSR

7

Přijat/a

8

MSR

8

Přijat/a

9

MSR

9

Přijat/a

10

MSR

10

Přijat/a

11

MSR

11

Přijat/a

12

MSR

12

Přijat/a

13

MSR

13

Přijat/a

14

MSR

14

Přijat/a

15

MSR

16

Přijat/a

16

MSR

17

Přijat/a

17

MSR

18

Přijat/a

18

MSR

19

Přijat/a

19

MSR

20

Přijat/a

20

MSR

21

Přijat/a

21

MSR

22

Přijat/a

22

MSR

23

Přijat/a

23

MSR

24

Přijat/a

24

MSR

25

Přijat/a

25

MSR

26

Přijat/a

26

MSR

27

Přijat/a

27

MSR

28

Přijat/a

28

MSR

29

Přijat/a

29

MSR

30

Přijat/a

30

MSR

32

Přijat/a

31

MSR

33

Přijat/a

32

MSR

34

Přijat/a

33

MSR

35

Přijat/a

34

MSR

36

Přijat/a

35

MSR

37

Přijat/a

36

MSR

38

Přijat/a

37

MSR

39

Přijat/a

38

MSR

40

Přijat/a

39

MSR

41

Přijat/a

 

Rodiče přijatých dětí, prosím, sledujte naše stránky, budou zde přidávány další informace týkající se Vašich dětí.

Třídní schůzka pro nově přijaté děti bude v půli června, datum upřesníme.

 

 

 Mgr. Věra Richterová

ředitelka školy

 

 

Slavnostní otevření hřiště v MŠ Růžová v Mostě

 

Ve středu 13.4.2016 bylo slavnostně otevřeno multifunkční hřiště v Mateřské škole Růžová. Slavnostní sportovní odpoledne zahájila p. ředitelka, krátkým proslovem a po té p. učitelky přestřihly slavnostně pásku, která dětem nové hřiště otevřela. Povrch si nejprve vyzkoušely malí tanečníci z THKH, kteří předvedly taneční vystoupení“ Šmoulové“ a pak už hřiště patřilo dětem a všem, kteří si společně s dětmi přišli zasporovat  a zasoutěžit.

Venkovní prostory mateřské školy, jsou přizpůsobeny tak, aby dětem sloužily a podporovaly jejich přirozenou pohybovou aktivitu a umožnily dětem všestranný pohybový rozvoj.

Povrch starého hřiště již nevyhovoval bezpečnostním podmínkám, proto byla nutná jeho rekonstrukce, což se povedlo. Nový povrch a grafika hřiště je provedena z celoprobarveného granulátu, hřiště je víceúčelové a je ho možno využívat celoročně.

Hřiště přivítali nejen rodiče, paní učitelky, ale hlavně děti, které si budou moci svou nashromážděnou energii uvolnit venku v bezpečném prostředí MŠ. ( fotky ve fotogalerii)

 

Kolektiv MŠ Růžová.

 

         

Děkujeme všem, kteří se i v letošním školním roce chystáte zapojit do hlasování o NEJŠKOLKU, chtěla bych Vás  upozornit a poprosit, každý hlas musí mít jinou IP adresu - nemůže být hlasováno dvakrát či vícekrát ze stejného zařízení, to se týká pouze tohoto školního roku. Samozřejmě, že pokud jste hlasovali v loni, budeme rádi, pokud budete hlasovat i letos, každý školní rok je veden zvlášť.

Scházení a rozcházení dětí ve školním roce 2015/2016

 

Děti ze všech tříd se v letošním školním roce 2015/2016 budou

 scházet                  od 6h - do 6.55h na třídě BERUŠEK 1.A   

rozcházet                od 15.30h také na třídě BERUŠEK 1.A

 

Případné změny budou včas oznámeny na nástěnkách u tříd.

 

Od 1.10.2015 bude v 8.00h vchod z ulice Růžová uzamčen vždy do 12.00h.

NAŠE MŠ JE ÚSPĚŠNÁ V PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Naše mateřská škola byla úspěšná v podání žádosti o dotaci MŠMT z rozvojového programu na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015. Projekt nazvaný „Bim – bam zvoneček, mluví každý chlapeček, Bim – bam rolničky mluví všechny holčičky“ bude realizován v roce 2015 v naší MŠ. O konkrétních připravovaných akcích Vás budeme průběžně informovat.

____________________________________________________________