ZÁPIS DĚTÍ

se uskuteční v květnu  2018

Zápis do MŠ

2.5. 2018  od 13h do 17h

3.5. 2018  od 13h do 16h

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kriterii MŠ, dítě do mateřské školy  se přijímá na základě:

  • žádosti rodičů ( žádost lze vyzvednout v MŠ ve dnech zápisu)
  • potvrzení o očkování (formulář pro lékaře dostanou rodiče při zápisu do MŠ)

Potřebné dokumenty k zápisu:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte

Na základě těchto dokumentů může ředitelka školy vydat rozhodnutí.

K zápisu se prosím dostavte s dítětem !!

 

Spádové oblasti pro přijímání dětí

Od 1.9.2017 mateřské škole vznikají nové povinnosti, ohledně přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. MŠ má nově stanové spádové oblasti (Obecně závazná vyhláška č. 1/2017). Náš obvod je číslo 3.  !!! Počet přijatých dětí bude ovlivněn volnou kapacitou školy.

Mají nárok na přednostní přijetí od 1.9.2017

  1. děti, které před začátkem škol. roku dosáhly pěti let, pro ně je předškolní vzdělávání povinné. (děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012)
  2. děti, které nejpozději před 1.9.2017 dosáhnou čtyř let věku (§34 odst.3 školského zákona – znění účinné od 1.9.2017) a které mají trvalý pobyt ve školském obvod 
  3. děti mimo spádovou oblast mohou přijít na zápis. Mohou být přijaty, ale záleží na volné kapacitě.

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ (zápis ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2018)

kriteria 2018.docx (16,2 kB)

 

Další informace o zápisu najdete v záložce školní rok 2017/2018

 

Přihlásili jsme se jako školka do soutěže o dětský den. Pomozte nám svým hlasem k vítězství a připravte tak Vašim dětem prima dětský den.

Stačí dát like fotografii na fb stránkách https://www.facebook.com/pg/detinahrad/photos/?tab=album&album_id=1822415124459238

Děkujeme za vaše hlasy.

https://www.facebook.com/detinahrad/photos/a.1822415124459238.1073742016.449029378464493/1824430340924383/?type=3&theater

___________________________________________________________

MŠ Most, Růžová - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz

 

Děti potěšily svým vystoupením seniory

 

Poděkování

 

        Vážená paní ředitelko,

 

 děkujeme dětem z MŠ ul.Růžová za krásné vystoupení na naší vánoční besídce, na které děti předvedly několik tanečků, písniček co je paní učitelky naučily.Vystoupení dětí se moc líbilo a předání ručně vyrobených dárečků udělalo radost všem přítomným obyvatelům, některé dárky jsem hned dala na nástěnku,aby si je prohlédli ostatní obyvatelé našeho domu.

Dětem jako poděkování za jejich nádherné vystoupení jsem předala sladkou odměnu.

Vám všem paní ředitelko přejeme krásné prožití svátků vánočních .

                                                                                                                                                             Komárová Růžena

Zúčastnili jsme se Vánočního fotbalového turnaje MŠ a získali 5.místo - našim malým fotbalistům děkujeme :)

Zpívání koled a rozsvícení vánočního stromečku ve školce

 

 
 

Podzimní "světýlkování"

Fotogalerie: Zvířátka v naší škole

Scházení a rozcházení dětí ve školním roce 2017/2018

 

Děti ze všech tříd se v letošním školním roce 2017/2018 budou

 scházet                  od 6h - do 6.55h na třídě Myšek 2.A

rozcházet                od 15.30h také na třídě Myšek 2.A

 

Případné změny budou včas oznámeny na nástěnkách u tříd.

 

Od 1.10.2016 bude v 8.00h vchod z ulice Růžová uzamčen vždy do 12.00h.

 

Projekt "Hrajeme si spolu"

 projekt „Hrajeme si spolu   registrační  číslo projektu :  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001834

 

Projekt

Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace realizuje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP projekt „Hrajeme si spolu“

Fyzická realizace projektu: 1.11.2016 - 31.10.2018
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem tohoto projektu je v prvé řadě osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů a jejich další vzdělávání v oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost a inkluze.

Dále je tento projekt zaměřen na specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ.

Nedílnou součástí tohoto projektu je také sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím vzájemných návštěv, které budou realizovány vždy na jaře téhož roku.

V neposlední řadě je projekt zaměřen taktéž na podporu spolupráce s rodiči dětí v MŠ. V rámci naplnění tohoto cíle budou uspořádána odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ. O probíhajících setkáních budete vždy včas srozuměni.  

 

 

 

Velké poděkování patří společnosti Lidl Česká republika v.o.s

Nově otevřená prodejna Lidl podpořila naši mateřskou školu finanční
částkou 124 200,-Kč
 
DĚKUJEME  :)
 

 

Slavnostní otevření hřiště v MŠ Růžová v Mostě

 

Ve středu 13.4.2016 bylo slavnostně otevřeno multifunkční hřiště v Mateřské škole Růžová. Slavnostní sportovní odpoledne zahájila p. ředitelka, krátkým proslovem a po té p. učitelky přestřihly slavnostně pásku, která dětem nové hřiště otevřela. Povrch si nejprve vyzkoušely malí tanečníci z THKH, kteří předvedly taneční vystoupení“ Šmoulové“ a pak už hřiště patřilo dětem a všem, kteří si společně s dětmi přišli zasporovat  a zasoutěžit.

Venkovní prostory mateřské školy, jsou přizpůsobeny tak, aby dětem sloužily a podporovaly jejich přirozenou pohybovou aktivitu a umožnily dětem všestranný pohybový rozvoj.

Povrch starého hřiště již nevyhovoval bezpečnostním podmínkám, proto byla nutná jeho rekonstrukce, což se povedlo. Nový povrch a grafika hřiště je provedena z celoprobarveného granulátu, hřiště je víceúčelové a je ho možno využívat celoročně.

Hřiště přivítali nejen rodiče, paní učitelky, ale hlavně děti, které si budou moci svou nashromážděnou energii uvolnit venku v bezpečném prostředí MŠ. ( fotky ve fotogalerii)