___________________________________________________________

MŠ Most, Růžová - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz

 

Adventní čas v MŠ

Napekli jsme s dětmi perníčky a budeme soutěžit o ten nejlepší, podpořte nás a přijďte ochutnat ten náš

soutěžíme o nejlepší vánoční perníček

(9.12.2017 - Farmářské trhy 1.Náměstí)

Zpívání koled a rozsvícení vánočního stromečku ve školce

 
Veselé peklíčko s těma nej, nej dětičkama z MŠ Růžová v Mostě. Čertík Breptík první polovinu dětí provedl původem pekla, jal vzniklo a dosti, legračním způsobem vyzkoušel "zlobivce" z pekelných slovíček. Moc mu to nešlo stále četl "espončmuk ent pchous" nedávalo to dětem vůbec smysl a ani Breptík se v te řeči nevyznal. A aby ano! Vždyť to celé četl celou dobu ubráceně. Děti ale vše poznaly a tak B...reptíka upozornily, ze si to má obrátit a číst normálně. Čert 3 kategorie i kouzlil avšak každé kouzlou provázelo smích a radost protože ty pekelná kouzla byla opravdu zapeklitě legrační. #hopsik

Podzimní "světýlkování"

Fotogalerie: Zvířátka v naší škole

Scházení a rozcházení dětí ve školním roce 2017/2018

 

Děti ze všech tříd se v letošním školním roce 2017/2018 budou

 scházet                  od 6h - do 6.55h na třídě Myšek 2.A

rozcházet                od 15.30h také na třídě Myšek 2.A

 

Případné změny budou včas oznámeny na nástěnkách u tříd.

 

Od 1.10.2016 bude v 8.00h vchod z ulice Růžová uzamčen vždy do 12.00h.

 

Projekt "Hrajeme si spolu"

 projekt „Hrajeme si spolu   registrační  číslo projektu :  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001834

 

Projekt

Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace realizuje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP projekt „Hrajeme si spolu“

Fyzická realizace projektu: 1.11.2016 - 31.10.2018
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem tohoto projektu je v prvé řadě osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů a jejich další vzdělávání v oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost a inkluze.

Dále je tento projekt zaměřen na specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ.

Nedílnou součástí tohoto projektu je také sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím vzájemných návštěv, které budou realizovány vždy na jaře téhož roku.

V neposlední řadě je projekt zaměřen taktéž na podporu spolupráce s rodiči dětí v MŠ. V rámci naplnění tohoto cíle budou uspořádána odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ. O probíhajících setkáních budete vždy včas srozuměni.  

 

 

 

Poděkování ,

                dne 6.4.2017 nás opět navštívily děti z Mateřské školy , ul.Růžová , ze třídy " Motýlků" s paní učitelkou M. Drahorádovou, které měly pro naše obyvatele připravenou Velikonoční besídku.Vystoupení dětí bylo složeno z velikonočních básniček i tanečků , které všechny velmi dojalo.Děti byly moc šikovné , rozdaly babičkám krásné zajíčky , které samy vyrobily a za odměnu od nás dostaly velikonoční balíčky a také paní učitelka byla obdarována plnou taškou plastových víček.

Také za ně pěkně poděkovala.Jsme vždy moc rádi , když nás děti s paní učitelkama navštíví , těšíme se na další spolupráci.

                                                                                                                                                Komárová    Růžena

                                                                                                                                                       peč.dům bl.566

 

 

 

Velké poděkování patří společnosti Lidl Česká republika v.o.s

Nově otevřená prodejna Lidl podpořila naši mateřskou školu finanční
částkou 124 200,-Kč
 
DĚKUJEME  :)
 

 

Slavnostní otevření hřiště v MŠ Růžová v Mostě

 

Ve středu 13.4.2016 bylo slavnostně otevřeno multifunkční hřiště v Mateřské škole Růžová. Slavnostní sportovní odpoledne zahájila p. ředitelka, krátkým proslovem a po té p. učitelky přestřihly slavnostně pásku, která dětem nové hřiště otevřela. Povrch si nejprve vyzkoušely malí tanečníci z THKH, kteří předvedly taneční vystoupení“ Šmoulové“ a pak už hřiště patřilo dětem a všem, kteří si společně s dětmi přišli zasporovat  a zasoutěžit.

Venkovní prostory mateřské školy, jsou přizpůsobeny tak, aby dětem sloužily a podporovaly jejich přirozenou pohybovou aktivitu a umožnily dětem všestranný pohybový rozvoj.

Povrch starého hřiště již nevyhovoval bezpečnostním podmínkám, proto byla nutná jeho rekonstrukce, což se povedlo. Nový povrch a grafika hřiště je provedena z celoprobarveného granulátu, hřiště je víceúčelové a je ho možno využívat celoročně.

Hřiště přivítali nejen rodiče, paní učitelky, ale hlavně děti, které si budou moci svou nashromážděnou energii uvolnit venku v bezpečném prostředí MŠ. ( fotky ve fotogalerii)