Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018

500,- Kč na 1 dítě měsíčně

Bezhotovostní převod - platba účtem

Zákonný zástupce  uhradí úplatu za předškolní vzdělávání převodem ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ nebo hotovostním vkladem na běžný účet MŠ

 v pokladně KB a.s.

 

číslo účtu:

78-6991230217/0100

konstantní symbol:

0558

variabilní symbol:

Datum narození dítěte

pozn. pro příjemce:

uvést jméno dítěte (důležité)

 

Poplatky za stravování dětí na školní rok 2017/2018

  • 29,- Kč na den /1 dítě 3-6 leté
  • 30,- Kč na den/ 1 dítě 7 leté

ceny jsou koncové včetně DPH.

Stravné se platí zálohově.

Záloha na stravné  je 640,-Kč/měsíčně

Sazba na dítě a den činí

     a) pro dítě 3-6 leté:   • ranní svačina:              6,- Kč

                                      • oběd:                           14,- Kč          celkem: 29,- Kč/den

                                      • odpolední svačina:        6,- Kč     

                                        pitný režim                      3,-kč         

  

     b) pro dítě 7 leté:      • ranní svačina                8,- Kč

                                      • oběd:                            16,- Kč           celkem:  30,- Kč/den

                                      • odpolední svačina:         6,- Kč       

 

Platba za stravné je splatná do 5. dne příslušného měsíce a platí se:

a) bezhotovostním převodem na účet školy

Zákonný zástupce  uhradí zálohu stravného převodem ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ nebo hotovostním vkladem na běžný účet MŠ

 v pokladně KB a.s. (pokud nevlastní bankovní účet).

číslo účtu:

78-6991230217/0100

konstantní symbol:

0558

variabilní symbol:

Datum narození dítěte

pozn. pro příjemce:

uvést jméno dítěte (důležité)

Veškeré informace o způsobu placení stravného podá ekonomka školy.