Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se nemění

500,- Kč na 1 dítě měsíčně

Bezhotovostní převod - platba účtem

Zákonný zástupce  uhradí úplatu za předškolní vzdělávání převodem ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ nebo hotovostním vkladem na běžný účet MŠ

 v pokladně KB a.s.

 

číslo účtu:

78-6991230217/0100

konstantní symbol:

0558

variabilní symbol:

Datum narození dítěte

pozn. pro příjemce:

uvést jméno dítěte (důležité)

 

Poplatky za stravování dětí na školní rok 2017/2018 na školní rok 2018/2019 se částka zvyšuje

  • 29,- Kč na den /1 dítě 3-6 leté       
  • zvýšení od 1.9.2018 na    31,- Kč na den /1 dítě 2-6 leté
  • 30,- Kč na den/ 1 dítě 7 leté         
  •  zvýšení od 1.9.2018 na    32,- Kč na den /1 dítě 7- leté

ceny jsou koncové včetně DPH.

Stravné se platí zálohově.

Záloha na stravné  je 640,-Kč/měsíčně od 1.9. 208 je 700,-Kč

Sazba na dítě a den činí

     a) pro dítě 3-6 leté:   • ranní svačina:                7,- Kč

                                      • oběd:                              15,- Kč          celkem: 31,- Kč/den

                                      • odpolední svačina:          6,- Kč     

                                        pitný režim                        3,-kč         

  

     b) pro dítě 7 leté:      • ranní svačina                9,- Kč

                                      • oběd:                            17,- Kč           celkem:  32,- Kč/den

                                      • odpolední svačina:         6,- Kč       

 

Platba za stravné je splatná do 5. dne příslušného měsíce a platí se:

a) bezhotovostním převodem na účet školy

Zákonný zástupce  uhradí zálohu stravného převodem ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ nebo hotovostním vkladem na běžný účet MŠ

 v pokladně KB a.s. (pokud nevlastní bankovní účet).

číslo účtu:

78-6991230217/0100

konstantní symbol:

0558

variabilní symbol:

Datum narození dítěte

pozn. pro příjemce:

uvést jméno dítěte (důležité)

Veškeré informace o způsobu placení stravného podá ekonomka školy.