ZÁPIS DĚTÍ

se uskutečnil  v květnu  2018

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kriterii MŠ, dítě do mateřské školy  se přijímá na základě:

 • žádosti rodičů ( žádost lze vyzvednout v MŠ ve dnech zápisu)
 • potvrzení o očkování (formulář pro lékaře dostanou rodiče při zápisu do MŠ)

Potřebné dokumenty k zápisu:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

Na základě těchto dokumentů může ředitelka školy vydat rozhodnutí.

K zápisu se prosím dostavte s dítětem !!

 

Spádové oblasti pro přijímání dětí

Od 1.9.2017 mateřské škole vznikají nové povinnosti, ohledně přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. MŠ má nově stanové spádové oblasti (Obecně závazná vyhláška č. 1/2017). Náš obvod je číslo 3.  !!! Počet přijatých dětí bude ovlivněn volnou kapacitou školy.

Kritéria přijímání dětí do MŠ (zápis ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2018)

KRITERIA 2018.docx (16,1 kB)

 

Nárok na přednostní přijetí od 1.9.2018

 1. děti, které před začátkem škol. roku dosáhly pěti let, pro ně je předškolní vzdělávání povinné.
 2. děti mimo spádovou oblast mohou přijít na zápis. Mohou být přijaty, ale záleží na volné kapacitě

 

 Spádové oblasti MŠ - obvod č.3

 

Jana Palacha č. p. 1534

Jasmínová

 

Javorová

 

Lipová č. p. 671

 

Lipová č. p. 675

 

Lipová č. p. 688 až 692

 

Lipová č. p. 859 až 863

 

Lipová č. p. 1123 až 1127

 

Lipová č. p. 1319

 

Rozmarýnová

 

Růžová

 

Šeříková

 

Topolová

(mimo č. p. 584, 801, 1456, 1513)

 

U Parku

 

Višňová

(mimo č. p. 983, 1008, 1011, 3129, 3229, 3272, 3282, 332

 

 

 CO MUSÍ DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

 • umět si říci co chce - potřebuje, dítě komunikuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání                                                                
 • nenosit plínky
 • obouvat a vyzouvat obuv
 • dokáže se samo najíst : držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
 • pít z hrnečku a skleničky
 • vzít do ruky pečivo kousat z něj
 • samostatně používá toaletu   
 • umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít
 • ujít kratší vzdálenost    

 

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku

V souladu s §34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let.

 Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v platném znění. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování předškolního vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy.

 

 

Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let

Další důležité informace najdete pod složkou  

 "PRO RODIČE"  - Povinné předškolní vzdělávání