Harmonogram šk. roku 2016/2017

Podzimní prázdniny 26.10. -27.10.2017  
Vánoční prázdniny 23.12.2017 - 2.1.2018  
Pololetní prázdniny 2.2.2018  
Jarní prázdniny 5.3. - 11.3. 2018  
Velikonoční prázdniny 29.3. - 30.3.2018  

 Hlavní prázdniny                                       2.7. - 31.8.2017

 V době prázdnin je provoz MŠ omezen.

 

 Provoz v době letních prázdnin:

Organizace provozu mateřských škol během letních prázdnin 2018 [XLSX, 13 kB] (7.2.2018)

!!! V době hlavních prázdnin bude probíhat oprava pěší rampy, proto bude nutné  dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu školy.

Hlavní vchod z ulice Javorová bude zcela uzavřen a zpřístupněn bude vchod pouze z ulice Růžová. !!!

 

Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin:

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN 2018

  • MŠ Hutnická bude uzavřena od 23.7. - 26.8.2018, v provozu bude od 2.7. - 22.7.2018
  • MŠ A. Sochora bude uzavřena od 2.7. - 5.8.2018, v provozu bude od 6.8. - 26.8.2018
  • MŠ Růžová bude uzavřena od 9.7. - 22.7.2018 a 6.8. - 26.8.2018, v provozu bude od 2.7. - 8.7.2018, 23.7 – 5.8.2018

Od 27.8.2018 jsou všechny mateřské školy v provozu.

Rodiče si náhradní mateřskou školu vyřizují sami.

Rodiče, kteří potřebují v době uzavření naší školky  jinou školku, se musí dostavit ve dnech 28.-31.5.2018 od 10 do 15 hod.                    do náhradní školy a zapsat dítě. Musíte se dostavit osobně s kopií evidenčního listu Vašeho dítěte (vydá na požádání třídní učitelka).

V dobu uzavření naší MŠ můžete využít jinou školku (MŠ Hutnická a MŠ Sochora) – dle jejich provozu.

Upozorňujeme všechny rodiče, že úhrada školného během letních prázdnin neodpadá ani v případě, že dítě do MŠ nedochází. Nezapomeňte, proto školné uhradit včas.

  •