Základní údaje

Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace

Zapsána do školského rejstříku 1.10. 2005
IČO 49872192
Zřizovatel MŠ Statutární město Most
Provoz MŠ 6.00 - 16.00 hodin
Počet tříd 6

Kapacita MŠ (dle Rozhodnutí o zařazení

do rejstříku škol a školských zařízení)

150
   

                      

Mateřská škola je umístěna uprostřed sídlištní zástavby v blízkosti MHD. 

Areál mateřské školy tvoří 2 budovy F, D a školní zahrada. V budově D jsou umístěny kanceláře, kuchyň a skladové prostory. 

Školní zahrada  je rozdělena do dvou částí a dále členěna zeleným porostem pro skupinové hry a činnosti dětí. Od ostatní panelové zástavby je zahrada oddělena zeleným, vzrostlým porostem. Je částečně vybavena zahradním náčiním na relaxaci, hry, odpočinek a pohybové vyžití dětí. Školní zahrada slouží pro pobyt venku a společné akce rodičů s dětmi pořádané školou.

K pobytu venku lze využít také parčík, kde je vybudováno dětské hřiště s dřevěným programem a které se nachází v těsné blízkosti školy. K vycházkám je možné využít i parku na Liščím vrchu.

 

V budově F je umístěno 6 tříd s označením A , B, skladové prostory a služební byt. Tři třídy A jsou umístěny v I. nadzemním podlaží budovy a tři třídy B ve II. nadzemním podlaží, každá třída má svůj uzamykatelný vchod.

Mateřská škola má udělenu výjimku z počtu dětí do možné kapacity 150 dětí/6 tříd i školní zahrady. Prostor tříd a počet hygienických zařízení odpovídá kapacitě naplněnosti mateřské školy o počtu 150 dětí celkem.