Poplatky na školní rok 2013/2014

Poplatky  na školní rok 2013/2014

 

Platba za stravné je 640,-kč  , platba za školné - úplata za předškolní vzdělávání je 500,-kč,
  platby splatné do pátého dne příslušného měsíce

platí se:

 

a) hotově v kanceláři školy  Pokladní hodiny: 7,00h  -  11,00h

                                                                        11,30h - 14,30h

   k rukám ekonomky školy

 

b) bezhotovostním převodem na účet školy

 

číslo účtu:

78-6991230217/0100

konstantní symbol:

0558

variabilní symbol:

Datum narození dítěte

pozn. pro příjemce:

uvést jméno dítěte (důležité)

 

Veškeré informace o způsobu placení stravného  a školného podá ekonomka školy.

Platby vždy do 5.dne v měsíci,  v hotovosti můžete platit v kanceláři ekonomky