Vystoupení " Berušek v Domě s pečovatelskou službou"

V prosinci naši malí předškoláčci svým vystoupením zpestřily předvánoční čas babičkám a dědečkům  z Domu z pečovatelskou službou v ul. U Parku. Pásmo tanečků, básniček a písniček všechny nadchlo a děti za jejich snahu dostaly sladkou odměnu a oblečky na panenky, které babičky upletly.