Zpět

Otevíráme MŠ

Zobrazit všechny události

Datum konání:
11.05.2020

11.5. 2020 bude obnoven provoz v MŠ. Provozní doba mateřské školy se upravuje  takto :  od 6:30 do 16:00 hod. Jedno dítě bude doprovázet pouze jediná osoba, doprovázejícími by neměli být prarodiče dítěte. Zákonný zástupce dítěte vyplní a před prvním vstupem do školy odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn. Abychom předešli shromažďování osob v areálu školy, je nutné dodržovat 2metrové rozestupy, děti budou do tříd přijímány postupně, proto je nutné počítat s delší časovou prodlevou při předávání dětí do MŠ.