Zpět
23.08.2021, Ředitelka Školy

Informace o navýšení zálohy na stravné

Vážení rodiče,

na základě vyhlášky č. 272/2021Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a stoupajícím cenám potravin a služeb jsme i my nuceni navýšit cenu za stravu. Nově budou zálohy na stravné ve výši 850,-Kč (děti s OŠD 900,- ) s platností od 1.9.2021. Prosím, upravte si příkaz k platbě na tuto částku. Variabilní symbol zůstává stejný.