Zpět
03.06.2020, Ředitelka Školy

Oznámení výsledků zápisu dětí do MŠ k předškolnímu vzdělávání

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje,

za oznámená.

Informativní  schůzka pro nově přijaté děti se bude konat 23.6.2020 od 15.30h.

Účast je důležitá !! vzhledem k informacím ohledně přijetí. Pokud se nemůžete dostavit, je nutné se omluvit telefonicky či e-mailem.

Prosím bez dětí.