Zpět
19.10.2020, Ředitelka Školy

Upozornění pro rodiče

Znovu připomínáme:

  • Nošení roušek rodičů !!!
  • Při výskytu onemocnění Covid19 či karantény nás neprodleně informujte !!!
  • nikdo s příznaky nemoci nesmí do MŠ vstoupit
  • v případě zvýšené teploty nebo kašle nebude dítě vpuštěno do budovy školy,
  • nesmíte přivést dítě v případě, že je v rodině vyhlášena karanténa,
  • nesmíte přivést dítě v případě, že dítě přišlo do styku s nakaženou osobou,

 Vstup cizím osobám do MŠ je zakázán!

 

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ Růžová.