Zpět
23.03.2020, Ředitelka Školy

Žádost o ošetřovné

Rodiče, kteří potřebují od MŠ vyplnit žádost o ošetřovné,

Prosím požádejte si o jeho zaslání emailem. Rodič poskytne email mateřské škole, ta mu pošle vyplněnou žádost a rodič ji vytiskne, dovyplní, podepíše a předá zaměstnavateli nebo vyfotí (naskenuje) a zašle jej zaměstnavateli emailem.

Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.