Zpět
23.09.2019, Ředitelka Školy

Hrajeme si spolu II

Po výzvě Šablony I se naše  Mateřská škola  zapojila do výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ II“.

Projekt  s názvem „Hrajeme si spolu II" je realizován od ledna 2019 a bude probíhat do prosince 2020. Tedy celé dva roky.

Aktivity projektu:

Číslo a název aktivity: 2.I/5 - Chůva - personální šablona. Cílem této šablony je poskytnou dočasnou personální podporu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.  Tuto šablonu je možné využít pouze do 31.8.2020.

Číslo a název aktivity: 2.I/6 - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP Polytechnické vzdělávání,  ICT gramotnost. Cílem aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Číslo a název aktivity: 2.I/8 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ). Cílem je podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Číslo aktivity: 2.I/13 - Projektový den mimo školu. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.