Zpět
05.05.2021, Ředitelka Školy

Hrajeme si spolu III

 

Mateřská škola se zapojila do výzvy „Šablony pro MŠ III“.

Projekt s názvem „Hrajeme si spolu III" je realizován od ledna 2021 a bude probíhat do prosince 2022.


Aktivity projektu:

Číslo a název aktivity: 3.I/1 - Školní asistent - personální šablona. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Číslo aktivity: 3.I/8 - Projektový den ve výuce. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.