Zpět
23.08.2021, Ředitelka Školy

Platby v MŠ

Platby v MŠ pro školní rok 2021/2022 jsou:

Úplata za předškolní vzdělávání

500,- Kč na 1 dítě měsíčně

Stravné od 1.9.2021

40,- Kč na den /1 dítě 2-6 leté
44,- Kč na den /1 dítě 7- leté

ceny jsou koncové včetně DPH.

Stravné se platí zálohově.

Záloha na stravné je 850,-Kč/měsíčně za dítě od  2-6let

                                         900,-Kč/měsíčně za dítě od  7 leté

Sazba na dítě a den činí:

a) pro dítě 2-6leté :

 • ranní svačina                                9,-kč
 • oběd                                              19,-kč
 • odpolední svačina                       8,-kč
 • nápoje                                             4,-kč
 • celkem :                                         40,-kč/den

  b) pro dítě 7leté : 

  • ranní svačina                                  10,-kč
  • oběd                                                  21,-kč
  • odpolední svačina                           9,-kč 
  • nápoje                                                 4,-kč
  •  celkem :                                           44,-kč/den

  Zákonný zástupce  uhradí úplatu za předškolní vzdělávání  a stravné převodem ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ, hotovostním vkladem na pobočce KB a.s. jen ve vyjímečných případech lze uhradit v pokladně  MŠ.

  Platby jsou splatné do 5. dne příslušného měsíce.

  Informace k platbě:

   

  Číslo účtu

  78-6991230217/0100

  Konstantní symbol

  0558

  Variabilní symbol

  bude přidělen ekonomkou školy

  Poznámka pro příjemce

  uvést jméno DÍTĚTE!!! (důležité)

   

  Veškeré informace o způsobu plateb podá ekonomka školy.

  Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně vždy v měsíci srpnu.