Zpět
02.09.2019, Ředitelka Školy

Platby v MŠ

Platby v MŠ pro školní rok 2019/2020 jsou:

Úplata za předškolní vzdělávání

500,- Kč na 1 dítě měsíčně

Stravné

31,- Kč na den /1 dítě 2-6 leté
32,- Kč na den /1 dítě 7- leté

ceny jsou koncové včetně DPH.

Stravné se platí zálohově.

Záloha na stravné  od 1.9. 2018 je 700,-Kč/měsíčně

Sazba na dítě a den činí:

a) pro dítě 2-6leté :

 • ranní svačina                                9,-kč
 • oběd                                              16,-kč
 • odpolední svačina                       6,-kč
 • celkem :                                         31,-kč/den

  b) pro dítě 7leté : 

  • ranní svačina                                     9,-kč
  • oběd                                                  17,-kč
  • odpolední svačina                           6,-kč 
  •  celkem :                                           32,-kč/den

  Včetně pitného režimu.

  Zákonný zástupce  uhradí úplatu za předškolní vzdělávání  a stravné převodem ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ, hotovostním vkladem na pobočce KB a.s. jen ve vyjímečných případech lze uhradit v pokladně  MŠ.

  Platby jsou splatné do 5. dne příslušného měsíce.

  Informace k platbě:

   

  Číslo účtu

  78-6991230217/0100

  Konstantní symbol

  0558

  Variabilní symbol

  bude přidělen ekonomkou školy

  Poznámka pro příjemce

  uvést jméno DÍTĚTE!!! (důležité)

   

  Veškeré informace o způsobu plateb podá ekonomka školy.