Zpět
07.06.2022, Ředitelka Školy

Platby v MŠ

Platby v MŠ pro školní rok 2021/2022 jsou:

Úplata za předškolní vzdělávání

Částka pro školní rok 2022/2023 činí 550,- Kč na 1 dítě měsíčně.

stravné (záloha na stravné):

 

školní rok 2021/2022

školní rok 2022/2023

Měsíčně:  750,- Kč,
pro 7leté 800,- Kč
pro 3-6leté   900,- Kč,
pro 7leté       980,- Kč
Přesnídávka 10,- Kč (pro 7leté 11,-Kč) 11,- Kč (pro 7leté 12,-Kč)
Oběd 21,- Kč (pro 7leté 23,- Kč) 24,- Kč (pro 7leté 26,- Kč)
Odpolední svačina  9,- Kč (pro 7leté  10,- Kč) 10,- Kč (pro 7leté 11,- Kč)
Celý den 40,- Kč (pro 7leté 44,- Kč) 45,- Kč (pro 7leté 49,- Kč)

Vyúčtování stravného bude vždy po ukončení školní roku tj. k 31.8. Přeplatky budou vráceny bankovním převodem náslující měsíc.

ceny jsou koncové včetně DPH.

Stravné se platí zálohově.

Zákonný zástupce  uhradí úplatu za předškolní vzdělávání  a stravné převodem ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ, hotovostním vkladem na pobočce KB a.s. jen ve vyjímečných případech lze uhradit v pokladně  MŠ.

Platby jsou splatné do 5. dne příslušného měsíce.

Informace k platbě:

 

Číslo účtu

78-6991230217/0100

Konstantní symbol

0558

Variabilní symbol

bude přidělen ekonomkou školy

Poznámka pro příjemce

uvést jméno DÍTĚTE!!! (důležité)

 Veškeré informace o způsobu plateb podá ekonomka školy.

Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně vždy v měsíci srpnu.