Zpět
07.02.2019, Ředitelka Školy

Pojištění dětí v MŠ

  • Mateřské školy mají uzavřeno takzvané pojištění odpovědnosti. To zahrnuje kromě jiného i pojištění zdraví dítěte. 
  • Odpovědnost za škodu v případě dětí v mateřských školách se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu (ustanovení § 422). Základní školy se oproti tomu řídí ustanoveními zákoníku práce.
  • Mateřské i základní školy zřízené městem Most mají pojištění odpovědnosti sjednáno ve shodě s platnou legislativou.
  • Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace (zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.
  • Případné škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že mateřská škola poruší svou právní povinnost, zanedbá náležitý dohled.
  • Pokud mateřská škola neporušila žádnou svoji povinnost, neodpovídá za škodu.
  • Úraz pak bude odškodněn pouze z úrazového pojištění dítěte sjednaného jeho zákonnými zástupci.
  • Pokud dítě úrazovou pojistku nemá, nedostane žádné pojistné plnění.