Zpět
06.06.2022, Ředitelka Školy

Zápis do MŠ

Třídní schůzka nově přijatých dětí proběhne v úterý 14. 6. 2022 od 16.00h.  Schůzka je povinná, obdržíte informace k platbám a další instrukce k nástupu do MŠ od 1.9.2022, pokud nebudete moc je nutné se omluvit. Doražte prosím bez dětí, děkujeme.

Výsledky zápisu: 

                                      Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

  1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito

registračními čísly:

Místo vzdělávání: MŠ Růžová 1427


Ve druhé polovině června proběhne třídní schůzka nově přijatých dětí, sledujte prosím naše webové stránky. Schůzka je povinná, obdržíte informace k platbám a další instrukce k nástupu do MŠ od 1.9.2022.

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku
Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v platném znění.  Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Na přijetí dítěte mladšího 3let není právní nárok.

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště: https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=ms

Formulář k ZÁPISU  pro Individuální vzdělávání KE STAŽENÍ :

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Potvrzení od lékaře pro MŠ