Zpět
29.12.2021, Ředitelka Školy

Zápis do MŠ

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku
Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. v platném znění.        Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

Na přijetí dítěte mladšího 3let není právní nárok.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
ze dne 7. března 2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

DOKUMENTY K ZÁPISU KE STAŽENÍ :

Kriteria k zápisu do MŠ 2021

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte