Zpět
11.02.2021, Ředitelka Školy

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2021/2022

K přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy je stanoven termín 4.5.2021 – 5. 5. 2021. 

Veškeré informace ohledně zápisu budou včas oznámeny.

(Zápis zřejmě bude probíhat online bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců).

INFORMACE K ZÁPISU  zde ...

 Přijetí dítěte mladšího 3 let věku
Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. v platném znění.  Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
ze dne 7. března 2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

DOKUMENTY K ZÁPISU KE STAŽENÍ :

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Kriteria k zápisu do MŠ 2020

Čestné prohlášení

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte