Zpět
08.02.2020, Ředitelka Školy

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MŠ se koná
5. a 6. května 2020  
(čas bude upřesněn)

o mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kritérii MŠ, dítě do mateřské školy se přijímá na základě:

  • žádosti rodičů (žádost lze vyzvednout v MŠ ve dnech zápisu)
  • potvrzení o očkování (formulář pro lékaře dostanou rodiče při zápisu do MŠ).

K zápisu se prosím dostavte s dítětem !!

Pro přijetí Vašeho dítěte do MŠ není rozhodující pořadí, datum, ani čas zápisu dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání: Pro děti, které do 31.8. 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné 

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku

Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. v platném znění.  Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

Informace k zápisu

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
ze dne 7. března 2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most