Zpět
17.05.2022, Ředitelka Školy

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022-2023 proběhl:

3. 5. 2022  - od 13h - 17h
4. 5. 2022  - od 13h - 16h

CO S SEBOU K ZÁPISU?
Občanský průkaz
Rodný list dítěte

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku
Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v platném znění.  Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Na přijetí dítěte mladšího 3let není právní nárok.

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště: https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=ms

Formulář k ZÁPISU  pro Individuální vzdělávání KE STAŽENÍ :

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Potvrzení od lékaře pro MŠ