Zpět
31.05.2023, Ředitelka Školy

Zápis do MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

14. června 2023 proběhne třídní schůzka pro nově přijaté děti.  Schůzka je povinná, obdržíte informace k platbám a další instrukce k nástupu do MŠ od 1.9.2023.
Od  15.30h - pro děti narozené v roce 2020 a 2021
Od  17.00h - pro děti narozené v roce 2017 a 2019
Pokud se nemůžete z vážných důvodů schůzky zúčastnit, je potřeba toto oznámit na ředitelství školy.
Na schůzku přijďte prosím bez dětí !
Pro další informace sledujte prosím naše webové stránky.

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí není automaticky zasíláno (písemně se vydává na žádost zákonných zástupců), ale je oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly.

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku
Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v platném znění.  Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Na přijetí dítěte mladšího 3let není právní nárok.

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště: https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=ms

Formulář k ZÁPISU  pro Individuální vzdělávání KE STAŽENÍ :

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Potvrzení od lékaře pro MŠ