Zpět
01.03.2019, Štěňata Třída

Pravidla třídy:

CO JE VE ŠTĚŇÁTKÁCH NAŠÍM CÍLEM:

 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu ,,Svět plný sluníček,, .Ten dále rozpracováváme do týdenních i delších bloků s přihlédnutím k náročnosti a obsažnosti jednotlivých námětů, zájmům a potřebám dětí.Jednotlivé činnosti diferencujeme s ohledem na věkovou skupinu dětí.

Počátečním cílem je vedení dětí k samostatnosti tj. k sebeobsluze, hygienickým návykům, stolování apod.

V přirozeném prostředí vedeme děti ke vzájemné pomoci, ohleduplnosti, toleranci a porozumění.Snažíme se zaměřovat na zdravý způsob života a vytváření podmínek jak pro tělesnou tak duševní pohodu.

Děti vedeme k zájmu o přírodu.

Podporujeme jejich komunikaci a postupně jim předáváme základní všeobecné znalosti přiměřené jejich věku.

Formou her rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, koncentraci, trpělivost a emoce dětí.

Dětem zprostředkováváme kulturní zážitky formou návštěv divadel, koncertů a  různých výstav. Stejně tak během školního roku pořádáme výlety a různé akce jako jsou např.: karnevaly, vánoční dílna, Den s maminkami aj. akce pořádané nejen pro děti, ale i jejich rodiče. 

Nejhezčí odměnou je vždy radost a úsměv na tvářích dětí, proto věříme, že se budou děti těšit do školky nejen na své kamarády, ale i na nás, p.učitelky.


V NAŠÍ TŘÍDĚ SE SNAŽÍME O UPEVŇOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL:

SRDÍČKOVÁ

Pokud se mi nelíbí, co kamarád dělá, řeknu mu to.

Neubližuju ostatním.

Mám rád své kamarády.

 

PUSINKOVÁ

Nechám kamaráda, p.učitelku,...doříct, co povídá.

Nekřičím na ostatní děti.

U jídla nepovídám, aby mi nezaskočilo.

 

ŽELVIČKOVÁ

Ve třídě i v umývárně chodím pomalu.

Běhat můžu v tělocvičně, na zahrádce nebo na hřišti.

Nestrkám do kamarádů.

 

KOŠŤÁTKOVÁ

Všechny hračky si po sobě vždy uklidím.

Každá hračka má ve třídě své místo.

 

MĚSÍČKOVÁ

Odpočívám potichu.

Neruším své kamarády.