Zpět
11.09.2020, Koťata Třída

Co se probíralo na třídní schůzce

- Seznámení se školním řádem

- Připomenutí ohlídání, jestli mají děti vhodné oblečení a obuv na ven dle počasí, oblečení na převlečení do třídy a náhradní oblečení (kdyby se stala nehoda :-) )

- Byl zvolen třídní  důvěrník (jméno u p. uč)

- Odsouhlasené dobrovolné nosení kapesníčků, ubrousků, vlhčených ubrousků a bonbonů každý měsíc.

- Byla odsouhlasena částka do klubu rodičů 600 Kč/ rok, částku si můžete rozložit po půl roce 300 Kč/ do 15. října a dalších 300Kč/ do února.

- Plánované akce, které budou postupně připomínány.